AvtaleGiro

OPPRETT AVTALEGIRO HER: https://goo.gl/OiBPMm

Avtalegiro:

Vi tilbyr nå direkte integrasjon mot Nets, slik at våre medlemmer som ikke har en aktiv AvtaleGiro-avtale,selv kan signere AvtaleGiro direkte fra Min Side. Ved innlogging på timeplanen blir medlemmet sendt direkte til Min Side hvor det kommer opp en godt synlig beskjed om at AvtaleGiro må opprettes. Ved å følge lenken kommer man til Nets hvor man oppretter avtalen og signerer med BankID.

Avtalegiro er gebyrfritt!
NB: AVTALE GIRO ER IKKE DET SAMME SOM FAST TREKK!

OM AVTALEGIRO

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro er gyldig og aktiv. Dersom AvtaleGiro-avtalen ikke er gyldig og aktiv vil Credicare på vegne av Haugesund Aerobic og Treningssenter AS sende faktura, hvor fakturagebyr vil påløpe.

Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris. AvtaleGiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakten til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt, og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil Haugesund Aerobic og Treningssenter AS kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående avtaleperiode.

Treningsavgiften betales den 20. i hver måned. Dersom dette faller på en helligdag eller helg, vil det trekkes første virkedag etter dette. Vi kan dessverre ikke ha individuelle trekkdatoer.

Henvend deg i resepsjonen om du ønsker mer info og hjelp!

Med vennlig hilsen

Medlemskontoret


Haugesund Aerobic og Treningssenter

Bli medlem!