Medlemsbetingelser

Haugesund Aerobic og Treningssenter forbeholder seg retten til innskrenket aktivitetstilbud i sommermånedene, rundt juletider og påske.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er en – 1 – måned regnet fra første månedsskifte.

Betaling av medlemskapet

Ved oppstart av medlemskontrakten betaler man medlemsavgiften for inneværende samt neste måned og medlemskort/adgangskort.

Innbetalingen av avdrag med forfall den 20  gjelder betaling for inneværende måned.

Alle våre medlemskap forutsetter betaling med avtalegiro (AG).

Medemskap med binding gjelder fom månedskifte.

Adgangkort: Ved tapt eller ødelagt adgangskort, utstedes nytt til en avgift på kr 150,-.

GENERELLE AVTALEBESTEMMELSER

Medlemmer som har rabattert pris plikter selv å informere treningsenteret når denne situasjonen er endret.

Medlemmet plikter å fremvise gyldig medlemskort ved hvert besøk på senteret.

STUDENTMEDLEMSKAP- under 26 år:
Studentmedlemskap øker automatisk månedsbeløpet til ordinærpris hver 6 måned med mindre ny dokumentasjon på status (studentbevis) er sendt på mail til medlemskontoret@haugesund-aerobic.no

Familierabatt:
Ved familierabattpris øker automatisk månedsbeløpet til ordinærpris hver 6 måned med mindre ny dokumentasjon på status er sendt på mail til medlemskontoret@haugesund-aerobic.no på at det er 2 eller flere som bor på samme adresse og som fortsatt er medlem.

Medlemmer som har familie rabatt plikter selv å informere treningsenteret når denne situasjonen er endret.


BETINGELSER FOR AVTALEN

Alle våre medlemskap forutsetter betaling med avtalegiro (AG).

Treningsavgiften for de første 2 månedene ved avtalegiroavtale skal betales i resepsjonen. Forskutterte beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Under de 6 første månedene forekommer det ikke prisendringer, så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen. Haugesund Aerobic og Treningssenter AS forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantavtalens løpetid.

NB: Medlemskapet er personlig og medlemskort kan derfor ikke lånes bort. Misbruk kan føre til utestengning.

MEDLEMSKAP UTEN BINDING

Medlemskap uten binding har en måned oppsigelse som regnes fra første månedskifte.

PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft.

Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes 2 eller flere forfalte krav, kan Haugesund Aerobic og Treningssenter AS sperre adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel, vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN fra Haugesund Aerobic og Treningssenter AS

Haugesund Aerobic og Treningssenter AS forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer som for eksempel:

•Tyveri fra senteret eller medlemmer.

•Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.

•Ikke betaler medlemsavgiften i 2 måneder eller mer.

•Pga helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud.

•På en eller annen måte opptrer mot senterets interesser og formål.

•Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.

•Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.Haugesund Aerobic og Treningssenter

Bli medlem!